Menu
Your Cart
Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta de navigare mai buna. Continuarea navigarii reprezinta acceptul tau.

Politica de confidentialitate

SC LIVIMPEST COM SRL pune confidențialitatea datelor tale pe primul loc, conform legislației naționale și europene, întotdeauna respectând Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Prin intermediul acestei politici de confidențialitate îți explicăm exact modalitatea prin care colectăm, folosim și dezvăluim informatii despre tine, atât pe website-ul nostru, cât și altor terți. Dacă ai ales să folosești website-ul nostru, înseamnă că ești de acord cu această politică de confidențialitate.

în cadrul acestei politici de confidențialitate vei putea să afli tot ceea ce trebuie să știi despre confidențialitatea datelor tale cu caracter personal și despre modalitățile prin care ne poți contacta pentru a-ți actualiza sau modifica informațiile personale. 

CINE SUNTEM?

Website-ul www.livimpest.ro este operat si deținut de compania SC LIVIMPEST COM SRL cu sediul în Str. Principală, nr. 102, com Filipeștii de Târg, sat Brătășanca, jud Prahova , având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/83/2006, cod unic de înregistrare fiscală RO18292242.

Vrei să afli mai multe informații despre noi? Caută în secțiunea ‘’Despre noi’’.

CINE ESTI TU?

Atunci când accesezi website-ul, beneficiezi de serviciile noastre sub diverse forme. Denumirea legală este de “persoană vizată”. Această politică de confidențialitate dorește să te informeze cu privire la tot ceea ce trebuie să știi despre utilizarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, accesul tău la modificarea, actualizarea sau ștergerea datelor tale este mult mai ușor, iar dacă îți dorești să faci una dintre aceste acțiuni trebuie doar să ne contactezi prin e-mail office@livimpest.ro.

SCOPUL POLITICII DE CONFIDENțIALITATE

Atunci când tu accesezi sau utilizezi website-ul www.livimpest.ro sunt colectate, anumite informații personale despre tine. Aceste informații sunt colectate chiar și atunci când doar navighezi pe site sau când ne contactezi sub o formă sau alta.

În această politică de confidențialitate, găsești răspunsul la toate întrebările tale, mai exact:

·     În ce mod și din ce cauză colectam datele tale cu caracter personal:

 • Cum dezvălui datele tale cu caracter personal și către cine
 • Cum îți protejam datele cu caracter personal
 • Cum ești protejat de lege și care sunt drepturile tale

Atunci când  aducem orice modificări politicii noastre de confidențialitate, le vei putea vizualiza în această pagină. Dacă este vorba de schimbări cu privire la care trebuie să fii informat direct, vei primi un e-mail cu toate detaliile. (în cazul în care avem adresa ta de e-mailul)

LEGISLAȚIE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate oricând accesezi website-ul www.livimpest.ro, dacă îți dai acceptul în legatură cu acest lucru, dacă achiziționezi produse de pe site-ul nostru, dacă ne contactezi prin orice mijloc pus la dispoziția ta sau oricând se încheie orice fel de contract între societatea noastra și tine.

De fiecare dată când vei realiza orice acțiune care va necesita prelucrarea datelor tale cu caracter personal, îți va fi cerut acordul în mod explicit.

Temeiul legal pe baza căruia colectăm datele tale cu caracter personal, este reprezentat de:

·        Articolul 26 din Constituția României, republicată;

·        Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu completările ulterioare;

·        Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

·        Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum și reglementări subsecvente acesteia (ex.: Av.Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale ANSPDCP).

·        Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM

Atunci când intri în contact cu noi sub orice formă, trebuie să colectăm anumite date cu caracter personal pentru a da curs solicitărilor tale și a te putea ajuta în concordanța cu acestea. Datele tale personale nu sunt vândute terților, însă în cazul în care afacerea noastră va fi vândută, trebuie sa știi că datele cu caracter personal pe care le deținem vor fi transferate.

Astfel, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt:

 • date de contact, precum numele complet, e-mail, adresa, număr de telefon, data nașterii și orice alte date necesare pentru a te contacta sau a-ți oferi informațiile solicitate;
 • date financiare, precum contul bancar și detaliile de plată aferente produselor pe care le comanzi de la noi;
 • date de utilizare, precum informațiile de utilizare pe care le colectăm în momentul în care navighezi pe website-ul www.livimpest.ro
 • date de marketing și comunicare, precum modalitațile în care preferi să primești materiale de marketing și modul în care te putem contacta;

Livimpest nu prelucrează și nu colectează date cu caracter personal de la minori sub 16 ani, decât cu acordul scris al parinților și trimis pe adresa de e-mail office@livimpest.ro

COLECTĂM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL ATUNCI CÂND:

 • devii clientul nostru în momentul în care achiziționezi un produs de pe www.livimpest.ro
 • creezi un cont de client și te autentifici pe www.livimpest.ro
 • accesezi www.livimpest.ro
 • completezi orice fel de formular de pe www.livimpest.ro
 • te înscrii la newsletter sau pentru primirea oricăror materiale de marketing
 • ne contactezi prin orice mijloc disponibil pe www.livimpest.ro

LIVIMPEST COLECTEAZĂ ȘI DATE FĂRĂ CARACTER PERSONAL

Atunci când accesezi www.livimpest.ro sunt colectate și anumite date fără caracter personal. Aceste date nu pot fi asociate direct cu o persoană, deoarece sunt anonime. Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți experiența pe care ți-o oferim pe website-ul www.livimpest.ro și pentru a ști care secțiuni ale website-ului nostru sunt de interes pentru clienții noștri.

LIVIMPEST FOLOȘESTE GOOGLE ANALYTICS PE www.livimpest.ro

Pe website-ul nostru, www.livimpest.ro, folosim serviciul de analiză web furnizat de Google, Google Analytics. Google Analytics este folosit pentru a analiza activitatea utilizatorilor dintr-un website, precum durata sesiunilor, secțiunile de interes și informații cu privire la traficul de pe website. Google Analytics utilizează cookie-uri sau diverse adrese IP pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc website-ul și pentru monitorizarea produselor de pe website. Informațiile generate de adresa IP sau cookie vor fi transmise și stocate de Google pe servere. Google va utiliza toate aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea website-ului nostru. Poți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser, însă reține că este posibil să nu poți utiliza toate funcțiile oferite de website-ul nostru după aceea.

DE CE ÎȚI FOLOSIM DATELE PERSONALE

Folosim datele tale personale în următoarele scopuri:

 • pentru a administra și îmbunătăți experiența pe care o ai pe website-ul www.livimpest.ro
 • pentru a crea conținut relevant pe www.livimpest.ro
 • pentru facturarea produselor comandate pe www.livimpest.ro
 • pentru a crea cont de utilizator pe www.livimpest.ro
 • pentru efectuarea plaților online pe care le faci atunci când achiziționezi produse
 • pentru livrarea coletelor
 • pentru a te informa cu privire la anumite oferte, produse, servicii sau actualizări
 • pentru a putea intra în contact cu tine
 • pentru încheierea anumitor contracte cu tine
 • pentru a preveni sau detecta abuzurile sau fraudele de pe website
 • orice alt drept stipulat în  legea nr. 677/2001 și legea nr. 506/2004 

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC LIVIMPEST COM SRL poate dezvălui datele tale cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, precum: instituții bancare, procesatorul de plăti online, firmele de curierat, serviciile de email marketing , programul de facturare, Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

 

Datele tale cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti și altor organe abilitate ale statului, În baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Îți păstrăm datele personale nu mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care acestea sunt procesate. Dacă ne-ai dat consimțământul să îți procesăm datele, le vom procesa doar în parametrii pe care ni i-ai oferit. Putem păstra datele tale cu caracter personal în conformitate cu legile si reglementările aplicabile și le putem partaja cu autoritățile competente, atunci când este cazul, pentru orice investigație juridică, pentru a iniția sau apăra reclamațiile juridice sau în scopuri civile, penale sau administrative. Dacă nu se aplică niciunul dintre motivele de mai sus, datele tale vor fi șterse într-un mod sigur sau în unele cazuri le facem anonime pentru statistici și cercetări interne.  Datele tale cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de maximum 10 ani de la ultima ta interacțiune cu noi sau vor putea fi șterse la orice solicitare din partea ta.

 

DREPTURILE TALE

Conform legii 677/2001, persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opoziție - persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

 • Dreptul la informare (art. 12);
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);
 • Dreptul de opoziție (art. 15);
 • Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

LINK-URI CATRE ALTE WEBSITE-URI

In cadrul website-ului nostru poți întalni link-uri care te redirecționează către alte website-uri. Aceste website-uri pot colecta informatii despre tine și trebuie să te supui politicii de confidențialitate a website-ului respectiv. SC LIVIMPEST COM SRL nu este responsabilă pentru practicile de confidentialitate ale altor website-uri.

CONTACTEAZA-NE

Dacă ai întrebări în legatură cu această politică de confidențialitate, vrei să-ți exerciti drepturile sau ai o plângere despre care vrei să discuți cu noi ne poți contacta prin e-mail la office@livimpest.ro sau prin poșta la adresa: Str. Principala, nr 102, loc Brătășanca, jud Prahova.

Prin acceptarea acestui acord, datele tale personale vor fi prelucrate de către SC LIVIMPEST COM SRL, în conformitate cu această politică de confidențialitate și politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

© Toate drepturile rezervate. Extragerea, reutilizarea, reproducerea și orice altă utilizare neautorizată sunt strict interzise.